Robotauto Rover stimuleert enthousiasme voor wiskunde bij CSG Liudger

Posted 16 June 2020 by Koen Stulens

Naast de gewone wiskundelessen krijgen leerlingen van CSG Liudger de kans om te leren programmeren bij speciale STEM-projecten. De school maakt deel uit van het TI STEM Lab netwerk en gebruikt bijvoorbeeld de robotauto Rover. Wiskundeleraar Bert Wikkerink zet graag technologie in. “Voor veel leerlingen is het een stimulans om te leren programmeren. De directe respons vinden ze leuk, het geeft een gevoel van beloning. Ze zijn heel fanatiek bezig met deze wiskundige activiteit, fanatieker dan met het maken van wiskundesommetjes!

Verbinding tussen wiskunde en werkelijkheid
De wiskundeleraar heeft ervaren dat programmeren vanaf les 1 is in te zetten en dat alle leerlingen enthousiast aan de slag gaan. “Ze leren als eerste hoe ze een programmaatje in hun rekenmachine krijgen. Daarna doen we activiteiten, zoals met de zelf geschreven code via de Innovator Hub lampjes laten branden of geluid afspelen. Begrijpen ze dat eenmaal dan gaan we een stapje verder met het programmeren van de afstandssensoren van de Innovator Rover.” Locatiedirecteur Ina Everts vindt dat deze projecten mooi aansluiten bij het wiskundeonderwijs. “Leerlingen vragen wel eens ‘wat is wiskunde en waar heb ik dat voor nodig?’ Nou hier zie je een hele mooie verbinding tussen wiskunde en de werkelijkheid, waardoor het leereffect groter is.”

Laagdrempelig en stimulerend
De wiskundedocenten van de school vinden het een voordeel dat de technologie laagdrempelig is. “Leerlingen maken een algoritme om een apparaat iets te laten doen en ze krijgen meteen respons. Het is nauwelijks abstract omdat je direct ziet dat er lampjes branden, je geluid hoort of iets ziet rijden. Dat is voor leerlingen heel erg stimulerend,” zegt Bert. “Klopt,” zegt leerling Rinse Boersma. “Ik vind dit leuker dan normale lessen.” Leerling Jelmer Lap is van plan om later wiskunde te gaan studeren. “Dus ik vind dit echt extra leuk om te doen. Daarom wil ik vragen of ik de Hub mee naar huis mag.”

Slecht in wiskunde
Dat je de apparatuur op diverse niveaus kunt gebruiken vindt Bert een ander belangrijk voordeel. “Ook leerlingen die absoluut niets van programmeren weten kunnen in een paar lessen veel bereiken. Terwijl de leerlingen die ervaring hebben ook aan hun trekken komen omdat je op hoog niveau met die apparatuur bezig kunt zijn.” Lachend zegt leerling Devy Huitema: “Ik ben zelf erg slecht in wiskunde. Ik dacht dat dit echt iets was voor hele slimme mensen, maar nu doe ik het zelf ook en ik vind het leuk. Ik had niet verwacht dat je met de rekenmachine waar je normaal sommetjes op maakt ook een muziekje kan maken. Dat is wel bijzonder!”

Internationaal karakter
De scholengemeenschap vindt internationale samenwerking belangrijk en werkt al 25 jaar mee aan uitwisselingen met het buitenland. Elk jaar doen zo’n 300 leerlingen een kort STEM-project op een school in het buitenland. “Zo’n project met een internationaal karakter biedt iets extra’s,” zegt Ina. “Het betekent iets voor de ontwikkeling van onze leerlingen, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook voor de persoonsvorming.” Peter Vaandrager, ook wiskundeleraar op de school, heeft gezien met hoeveel plezier leerlingen uit diverse landen bij de uitwisselingen samen programmeren. “Ze komen met elkaar tot zeer creatieve oplossingen. Het mooie is dat het hun inzicht in wiskunde vergroot. Feitelijk is wiskunde het toepassen van algoritmen, en dat doe je bij het programmeren ook. Leren programmeren is dus waardevol voor het leren van wiskunde!”


Bekijk ook: