Teacher Teaching with Technology™

Teacher Teaching with Technology™

T³ is een groep docenten wiskunde en exacte vakkeb. Zij zetten zich in om lesmateriaal te ontwikkelen waarbij moderne technologie gebruikt wordt om meer inzicht en betrokkenheid te creëren onder de leerlingen. Daarnaast houdt T³ zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. T³ wordt ondersteund door Texas Instruments.

  • T³ Vlaanderen verzorgt professional development – door docenten voor docenten – over de zinvolle implementatie van technologie in de klas.
  • T³ Vlaanderen ontiwkkelt lesmateriaaldat focust op het motiveren van de leerlingen en het verhogen van hun zelfactiviteit.
  • T³ Vlaanderen organiseert jaarlijks een symposium met tal van workshops, waar ideeen en ervaringen worden uitgewisseld.
  • T³ Vlaanderen maakt deel uit van T³ Europe www.t3europe.eu, een netwerk dat al meer dan 20 jaar actiefis in 12 Europese landen.

T³ Vlaanderen Professionals

Guido Herweyers

Guido Herweyers doceert wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Campus Brugge en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Brugge station.

Dominiek Ramboer

Dominiek Ramboer is leerkracht wiskunde en fysica derde graad industriële wetenschappen en techniek-wetenschappen aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West.

Didier Deses

Didier Deses is leerkracht wiskunde aan het Koninklijk Atheneum Koekelberg en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Natalie Dirchx

Natalie Dirckx is lerares wetenschappen aan het Provinciaal Instituut Lommel. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso.

Philip Bogaert

Philip Bogaert is leerkracht wiskunde aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, medewerker van T³ Vlaanderen en lid van de stuurgroep Wiskunde Oost-Vlaanderen.

Hij is ook medeauteur van een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad.

Luc Blomme

Luc Blomme is docent wiskunde en informatica aan de Europese School Brussel 3

Fleur Goudriaan

Fleur Goudriaan is lerares wiskunde in tweede en derde graad aan het Sint-Jan Berchmansinstittuut in Puurs. Op de Europeses School in Brussel heeft ze meegeholpen om TI-Nspire™ technologie te introduceren voor Wiskunde.

Franklin Neyt

Franklin Neyt is coördinator en lesgever in het Open Leer Centrum STEM van de Bernardusscholen in Oudenaarde. Hier komen leerlingen van de derde graad lager onderwijs langs om kennis te maken met wetenschap, techniek, ontwerp en wiskunde. Leraar eerste graad voor de Mechatronica vakken. Een industrieel ingenieur met een passie voor robotica, hierdoor vooral specialist in het gebruik van de TI innovator en TI rover.

Frank Meyers

Frank Meyers is industrieel ingenieur van opleiding maar koos er resoluut voor om voor de klas te staan. Hij is leerkracht wiskunde en fysica voor de leerlingen van de derde graad sportwetenschappen en industriële wetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL). Daarnaast werkt hij samen met zijn collega’s uitdagende STEM-projecten uit en begeleidt hij de leerlingen van het 6de middelbaar met hun geïntegreerde proefwerken en onderzoekscompetenties.