Over ons

Lerarennetwerk T³ Vlaanderen

T³ Vlaanderen (Teachers Teaching with Technology) is een groep leraren wiskunde en natuurwetenschappen. Zij ontwikkelen lesmateriaal en nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. T³ Vlaanderen wordt ondersteund door Texas Instruments en al haar partners.

  • T³ Vlaanderen verzorgt professional development – door docenten voor docenten – over de zinvolle implementatie van technologie in de klas.
  • T³ Vlaanderen ontiwkkelt lesmateriaaldat focust op het motiveren van de leerlingen en het verhogen van hun zelfactiviteit.
  • T³ Vlaanderen organiseert jaarlijks een symposium met tal van workshops, waar ideeen en ervaringen worden uitgewisseld.
  • T³ Vlaanderen maakt deel uit van T³ Europe www.t3europe.eu, een netwerk dat al meer dan 20 jaar actiefis in 12 Europese landen.

T³ Vlaanderen Professionals

Guido Herweyers

Guido Herweyers doceerde wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Campus Brugge en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Brugge station.

Dominiek Ramboer

Dominiek Ramboer is leerkracht wiskunde en fysica derde graad industriële wetenschappen en techniek-wetenschappen aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West, Oostende.

Didier Deses

Didier Deses is leerkracht wiskunde aan het Koninklijk Atheneum Koekelberg en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Natalie Dirchx

Natalie Dirckx is lerares wetenschappen aan het Agnetencollege te Peer. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso.

Philip Bogaert

Philip Bogaert is leerkracht wiskunde aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst en lid van de stuurgroep Wiskunde Oost-Vlaanderen.

Hij is ook medeauteur van een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad.

Franklin Neyt

Franklin Neyt is coördinator en lesgever in het Open Leer Centrum STEM van de Bernardusscholen in Oudenaarde. Een industrieel ingenieur met een passie voor robotica, hierdoor vooral specialist in het gebruik van de TI-Innovator Hub en Rover.

.

Frank Meyers

Frank Meyers is industrieel ingenieur van opleiding en koos resoluut voor leerkracht wiskunde, fysica en STEM derde graad sportwetenschappen en industriële wetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL).

 

 

 

Frank Meyers

Ludovic Wallaart gaf 20 jaar wiskunde aan verschillende scholen in het secundair onderwijs in Nederland. Sinds 2014 is hij enthousiast gebruiker van de TI-Nspire™ als leermiddel. Middels nieuwe vormen van lesgeven probeert hij met name de zwakkere en de minder gemotiveerde leerlingen te activeren en ondersteunen. Naast wiskundige is hij ook filosoof. De organisatie van ons onderwijs, het doel van de wiskunde daarbinnen, de motivatie van leerlingen en het leren nadenken zijn enkele van zijn geliefde onderwerpen.

Sinds maart 2022 gaat hij de scholen in Vlaanderen langs om docenten te ondersteunen op het gebied van educatieve technologie en de digisprong. Hij helpt ook bij het ontwikkelen van inspirerende manieren om techologie in te zetten ter ondersteuing van het begrip van de leerlingen en kan adviseren over de mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.