Vind de moordenaar met TI-Nspire-technologie

Posted 22 November 2019 by Edith Vos (@edithvos)

"De beroemde muziekproducent Jonathan Wallace is vermoord aangetroffen in zijn badkuip. De enige aanwijzing op de plaats van het misdrijf waren modderige voetafdrukken van het raam naar de badkamer." Zo start een van de opgaven van de lessenserie 'Forensics with TI-Nspire-technology' op basis van forensische wetenschapsexperimenten die natuurkundeleraar Cathy Baars toepast in de klas. "Ledereen kijkt of kent tv-series zoals Bones of CSI. Het oplossen van misdaden daagt leerlingen uit om op een leuke manier wiskunde te leren en toe te passen. Deze experimenten zijn uit te voeren met grafische rekenmachines van Texas Instruments en bijbehorende apparatuur. De opgaven verbinden wiskunde en natuurkunde en zijn een aanvulling op de leerstof."

Moordzaak om methoden te introduceren

Voor deze specifieke 'moordzaak' moeten leerlingen diverse wetenschappelijke vragen oplossen. Ze bepalen bijvoorbeeld of er een relatie is tussen de lengte van iemands pas en zijn of haar lichaamslengte. Ook verzamelen ze gegevens om te testen of er een verband is tussen lichaamslengte, schoenmaat en paslengte. Bovendien gebruiken ze een lineair regressiemodel om de lichaamslengte te voorspellen op basis van de paslengte. "Deze experimenten kunnen het curriculum niet vervangen, maar zijn een leuke en concrete manier om wiskundige en natuurkundige methoden in de klas te introduceren," licht Cathy toe.

Theorie over wrijving bij ongeval

Volgens de natuurkundeleraar waarderen studenten het gebruik van echte situaties en gegevens. "Bij Case File 12 gaat het bijvoorbeeld over het doorrijden na een ongeval. Een dame wordt geraakt door een zwarte SUV. Leerlingen bestuderen de remsporen op basis van de theorie over wrijving. Ze doen hun eigen experiment met een speelgoedauto, hun Texas Instruments-handheld, Vernier ™ EasyData-app en een bewegingssensor (Calculator-Based Ranger™ 2). Deze experimenten laten ook zien dat je spannend werk kunt vinden als je een opleiding in de STEM-vakken (Science, Technology, Engineering & Mathematics) volgt." Cathy: "Leerlingen ervaren bij het doen van deze opgaven waarom het goed is om je in natuurkunde en wiskunde te verdiepen."

Download hier alle lesmaterialen over 'Forensics withTI-Nspire ™ -technology' (zoek naar Sharing Inspiration).