Onderwijs essentieel voor een duurzame toekomst; help lesmateriaal te ontwikkelen!

Posted 02 July 2020 by Stephan Griebel

Het STEM-onderwijs kan een belangrijke rol spelen voor een duurzame toekomst. Om problemen rondom duurzame ontwikkeling te begrijpen is wiskunde nodig, waaronder statistiek en programmeren. Lerarennetwerk T³ Europe heeft daarom een ambitieus content co-creatie project opgezet. We willen lesmaterialen en activiteiten voor in de klas ontwikkelen rondom de thema’s STEM en duurzaamheid. Daarom roepen we leraren op om activiteiten te ontwikkelen en in te sturen voor dit ‘T³ Europe STEM sustainable development project’.


Inzet van leraren nodig
Het doel van het project – dat werd besproken tijdens een webinar op 4 juni - is om vanaf september minimaal een keer per maand lesmateriaal toe te voegen. We zetten daarop in omdat duurzaamheid een hot item is, ook onder leerlingen. Dat blijkt wel uit de miljoenen jongeren die wereldwijd demonstreren voor het milieu en andere sociale en maatschappelijke kwesties. De STEM-coördinator van T³ Europe, Ian Galloway, begon het webinar 'Sustainability in STEM education' met een citaat van de Britse prins Charles. "De natuur is teruggedrongen tot randgebieden, we hebben alles uitgebuit, opgegraven en gekapt alsof er geen toekomst is, alsof het niet uitmaakt. Hoe verder we de natuur uithollen en de biodiversiteit vernietigen, hoe meer we ons blootstellen aan dit soort (Covid-19) gevaar." Volgens Ian laat dit citaat zien dat de inzet van leraren nodig is, “omdat onderwijs de sleutel is voor een duurzame toekomst.”


Leerlingen ondersteunen
Een van de doelstellingen van het UNESCO-programma Education for Sustainable Development (ESP voor 2030) is om de mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen te verbeteren. Hier wil het T³-netwerk graag aan meewerken. De VN heeft 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) opgesteld die de Europese Unie onderschrijft. "Alle SDG's nodigen uit tot twee onderzoeksvragen; waarom en hoe het doel te bereiken is," aldus Ian. "Zo lenen ze zich perfect voor wiskundig en wetenschappelijk onderzoek. Voor ons betekent dit dat we materiaal willen ontwikkelen rondom deze duurzaamheidsdoelstellingen dat interessant is voor jongeren, daarbij gebruikmakend van TI-technologie.”


Drie stappen naar bewustwording
Leraren die lesmateriaal willen maken voor het content portal van T³ Europe kunnen ondersteuning krijgen van biologe Christine Bürki, auteur en duurzaamheidsexpert. Tijdens het webinar op 4 juni schetste Christine hoe het onderwijs in duurzame ontwikkeling is vorm te geven. Ze omschreef drie stappen die helpen om leerlingen bewust te maken van de problematiek. Stap 1 is om aan de hand van het periodiek systeem te laten zien dat elk materiaal zijn eigen voetafdruk heeft omdat alle objecten bestaan uit deze primaire elementen. Stap 2 is de leerlingen te laten zien dat de voetafdruk van objecten kan worden gemeten via MIPS (Material Input per Service Unit). Stap 3 draait om de toegevoegde waarde van de leraar zelf. "Doe iets creatiefs en bedenk leuke opdrachten voor jouw specifieke vak," zegt Christine, die ook graag helpt met ideeën. "Je kunt leerlingen bijvoorbeeld de MIPS van e-cars laten berekenen. Zijn die wel zo duurzaam?"


Stuur lesmateriaal in!
Wij hopen dat leraren die lesmateriaal rondom duurzaamheid en STEM hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, mee willen doen aan dit project. Het zou mooi zijn als de activiteiten een les van 1-2 uur beslaan die leraren op verschillende manieren kunnen opnemen in hun lesschema. Een voorbeeld en format voor deze lesmaterialen wordt in het T³ Europe content portal geplaatst. Het materiaal is nodig in een Engelstalige versie en eventueel in een Nederlandstalige versie. Ook worden er drie activiteiten geplaatst, zodat leraren die als voorbeeld kunnen inzien. U kunt uw ideeën of inzendingen sturen naar projectcoördinator Stephan Griebel (s-griebel@ti.com). We hopen dat deze materialen leraren en leerlingen aanspreken, dat we ze kunnen overtuigen dat er iets moet veranderen en dat dit uiteindelijk hun houding en gedrag beïnvloedt. De leerlingen vormen de volgende generatie en de juiste lesmaterialen kunnen bijdragen om de wereld te begrijpen.

Bekijk ook: