Gefeliciteerd met ons! T³ Europe - 25 jaar oud en nog steeds jong

Posted 18 March 2021 by Stephan Griebel

Eind jaren tachtig kwamen de eerste grafische rekenmachines op de markt. Die waren vooral bedoeld voor professionals en academici, zoals (aankomende) ingenieurs. De Amerikaanse wiskundigen Bert Waits en Frank Demana, beiden hoogleraar aan de Ohio State University in Columbus, wilden daar verandering in brengen.

Waits en Demana zagen al heel vroeg de educatieve mogelijkheden van deze grafische rekenmachines. Want daarmee kon je wiskundige relaties voor het eerst uitrekenen en grafisch weergeven. De geplotte grafieken maakten de abstracte waarden als nullen en extreme getallen zichtbaar en werden voor het eerst tastbaar voor scholieren. Ze waren niet duur, en dat betekende dat complexe berekeningen en grafieken niet langer alleen voor de happy few in de academische wereld waren. Zo werd wiskunde voor iedereen toegankelijk . Bert Waits omschreef het als: ‘The Power of Visualization’.

De rekenmachines boden technische oplossingen (Hoe maak je een grafiek?), en openden een wereld van didactische mogelijkheden en nieuwe methoden (Waaróm maak je een grafiek?). Leraren reageerden enthousiast op de nieuwe didactische mogelijkheden en sloten zich aan bij T³ - Teachers Teaching with Technology, een nieuw docentennetwerk dat Waits in Europa introduceerde. In 1996 werd   T³ Europe  officieel opgericht tijdens het International Congress of Mathematical Education (ICME-8) in Sevilla.

Er werden nieuwe pedagogische ideeën ontwikkeld, die op hun beurt weer nieuwe eisen stelden aan de technische tools. Men wenste geavanceerde apparatuur voor algebra, analyse en statistiek, maar ook voor meetkunde, spreadsheets en programmeren. Tools (beschikbaar als hardware, software of als app) om meetgegevens te verzamelen, die flexibel inzetbaar zijn in het onderwijs en die veilig voor toetsen zijn te gebruiken. De samenwerking tussen het T³ lerarennetwerk en Texas Instruments verliep vanaf dag één harmonieus of zelfs symbiotisch. De producent maakt het met de techniek mogelijk om aan de pedagogische wensen van het onderwijs te voldoen .

Ook T3 Europe kreeg direct een groep trouwe supporters. Naast leraren die tijdens hun lessen ervaring opdeden met de rekenmachines, waren dat ook academici, die deze ervaringen van een theoretisch kader voorzagen.  Zij zetten onderzoeksprojecten op over uiteenlopende onderwerpen en leverden wetenschappelijke publicaties op. Het zou dus zomaar kunnen dat de grafische rekenmachine de meest bestudeerde elektronische tool is in het wiskunde- en bètaonderwijs!

De ervaringen uit de onderwijspraktijk en de onderzoeksresultaten werden meegenomen bij de ontwikkeling van curricula en bij aanpassingen in de nieuwe examenopzet. Deze nieuwe opzet was in eerste instantie vooral een reactie op het PISA-onderzoek, maar dat er anders naar de inhoud werd gekeken was ook te danken aan de nieuwe examenformats van T3 Veel ideeën van T3 zijn inmiddels breed overgenomen. Dat is duidelijk te zien als je lesboeken of examens van toen en nu naast elkaar legt.

Op dit moment houdt het T3 netwerk zich met veel onderwerpen bezig. Het netwerk is op twee sporen actief.  Aan de ene kant ondersteunt T3 collega’s in het onderwijs met een breed programma met trainingen, conferenties en webinars en uitdagend lesmateriaal. Daarnaast focust het netwerk op de toekomst van het wiskunde- en bètaonderwijs inclusief passende hard- en software. De internationale schooluitwisselingen die vanuit de TI STEM Labs plaatsvinden tonen hoe die toekomst eruitziet!