In deze tutorial laten we zien hoe de temperatuurafname van een beker thee onderzocht kan worden met behulp van de Easytemp en de TI-84 Plus CE-T.