TI-84 Plus CE-T Directe Formule

In deze tutorial laten we zien hoe de directe formule van een recursieve formule onderzocht kan worden op de TI-84 Plus CE-T.