Extbase Variable Dump
'12' (2 chars)
T³ Vlaanderen: Wiskunde met Derive

Wiskunde verkennen met Derive

Guido Herweyers, Koen Stulens

 

 

 

Het computeralgebrapakket DERIVE is geschikt voor het secundair en hoger onderwijs. Het pakket is compact en gebruiksvriendelijk.

DERIVE is voor leerlingen, leerkrachten, studenten, docenten en onderzoekers een krachtig hulpmiddel bij het oplossen van wiskundige problemen. Naast tal van benaderende numerieke technieken kan DERIVE correct symbolisch rekenwerk verrichten volgens de regels van de algebra, de goniometrie, de calculus en de matrixrekening. Hierdoor biedt DERIVE de mogelijkheid om problemen op verschillende manieren te benaderen.

De volgende onderwerpen worden behandelt.

Als intro laten we de lezer kennismaken met de DERIVE-omgeving en de elementaire commando’s van DERIVE. Vervolgens wordt het gebruik van DERIVE bekeken voor het uitvoeren van rekenwerk bij het oplossen en bespreken van stelsels alsook de aanpak van het verloop van functies met DERIVE.

Aan de hand van een extremumprobleem bekijken we hoe een wiskundig probleem bestudeerd kan worden vanuit verschillende invalshoeken. Afsluitend worden enkele numerieke methodes toegelicht, zoals de methode van Newton en numerieke integratie.

Met concrete voorbeelden belichten we de veelzijdige aspecten van DERIVE, zonder echter volledigheid te willen nastreven. Hiermee illustreren we hoe je op een boeiende manier aan wiskunde kan doen met computeralgebra.


Guido Herweyers doceert wiskunde en statistiek aan het Departement Industriële Wetenschappen en Technologie van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en is wetenschappelijk medewerker aan de K.U.Leuven.

Koen Stulens was verbonden aan het departement Wiskunde-Natuurkunde-Informatica van de Universiteit Hasselt.

Copyright

Er mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en vermelding van de uitgever (ACCO).

Het is toegelaten voor leerkrachten/docenten om deze tekst te reproduceren voor gebruik in de klas.