Extbase Variable Dump
'12' (2 chars)
T³ Vlaanderen: Statistiek met TI-84 Plus

Statistiek met een grafische rekenmachine

Guido Herweyers, Koen Stulens

 

 

 

Statistiek is een onderwerp in het wiskundeonderwijs waar de integratie van ICT ten volle tot zijn recht komt. In dit boek gebruiken we de grafische rekenmachine TI-83/84 Plus met zijn uitgebreide statistische mogelijkheden. De statistische begrippen die vroeger moeilijk toegankelijk waren, worden geïllustreerd a.h.v. honderden plaatjes, eenvoudig en snel te produceren. Dit leidt tot meer inzicht en een uitnodiging om actief aan statistiek doen.

De theorie maakt plaats voor de praktijk. De combinatoriek en de kansrekening worden beperkt tot een korte aanloop naar de statistiek. Simulatie van experimenten speelt een centrale rol en veel aandacht gaat naar de snelle grafische analyse van reële data en de toepassing van belangrijke statistische technieken zoals toetsen van hypothesen en regressie.

Dit boek is zowel bruikbaar voor het secundair onderwijs als voor heel wat opleidingen in het hoger onderwijs.

Hoofdstuk 1Een TI-83/84 Plus Tour

Hoofdstuk 2Combinatoriek

Hoofdstuk 3Kansrekening & simulatie

Hoofdstuk 4Beschrijvende statistiek

Hoofdstuk 5Verklarende statistiek


Guido Herweyers doceert wiskunde en statistiek aan het Departement Industriële Wetenschappen en Technologie van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en is wetenschappelijk medewerker aan de K.U.Leuven.

Koen Stulens was verbonden aan het departement Wiskunde-Natuurkunde-Informatica van de Universiteit Hasselt.
 

Copyright

Er mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en vermelding van de uitgever (ACCO).

Het is toegelaten voor leerkrachten/docenten om deze tekst te reproduceren voor gebruik in de klas.