20e TSymposium 2017

Digitale technologie aan zet
          Digital Technology in action 
                    Technologie numérique en action

 

Leerlingen groeien op in een digitale wereld waarin wiskunde, wetenschappen, techniek en programmeren een belangrijke rol spelen. Hoe kunnen we de digitale technologie inzetten om leerlingen uit te dagen en te motiveren? In maar liefst 15 workshops komen algoritmen, programma’s en wetenschappelijke experimenten aan bod. Voorbeelden die leiden tot een beter begrip van wiskunde, wetenschappen en engineering. Een symposium met workshops waar we écht aan de slag gaan: van voorbeelden uit het curriculum tot onderwerpen bruikbaar in de vrije ruimte.

Students grow up in a digital world in which mathematics, science, technology and programming play an important role. How can we use digital technology to challenge and motivate our students? Algorithms​, programs and science experiments will be addressed in no less than 15 workshops. The examples can lead to a better understanding of mathematics, science and engineering. A symposium with workshops where we really get to work, using​ examples from and beyond the curriculum.

Les étudiants grandissent dans un monde numérique dans lequel les mathématiques, les sciences, la technologie et la programmation jouent un rôle important. Comment utiliser la technologie numérique pour proposer des défis aux étudiants et les motiver? Des algorithmes, des programmes et des expériences scientifiques seront proposés dans une quinzaine d’ateliers. Les exemples choisis peuvent mener à une meilleure compréhension des mathématiques, des sciences et des sciences de l’ingénieur. Ce symposium proposera des ateliers où nous travaillerons vraiment : en partant d’exemples en accord avec les programmes d’enseignement pour aborder ensuite des thèmes plus vastes.  

 

Plenary
Surviving in a Digital World - TI-Innovator™
Ian Galloway
Presentation


Workshops


TI-Innovator™ Hub Introductie