Symposium 2010

Grafische en symbolische rekentoestellen in het secundair
en hoger onderwijs

Syllabus 2010 

Plenaire lezingen

 1. Het gebruik van sensoren en modelleren van data in het wiskundeonderwijs
  Hans Kammer   Powerpoint 
 2. De meerwaarde van TI-Nspire voor de tweede graad
  A. Droessaert en E. Goemaere  Tekst 
 3. Dynamische en interactieve wiskunde met TI-Nspire™ technologie
  Koen Stulens   tekst 2.0    tekst 2.1 

Werkgroepen

 1. Praktisch gebruik van de TI-84 Plus in de lessen statistiek
  Philip Bogaert Cahier 24 
 2. Mijmeringen over oneindig met de TI-84 Plus
  Didier Deses  Tekst 
 3. De eerste stappen met de TI-Nspire 2.1 voor de tweede graad
  Annelies Droessaert en Etienne Goemaere  Cahier 21 
 4. Een schat aan TI-Nspire materiaal ligt zomaar voor het grijpen
  Etienne Goemaere  Cahier 26 
 5. Functies en vergelijkingen van de tweede graad met CAS
  René Hugelshofer  Cahier 27 
 6. Een nieuwe CAS-aanpak voor raakproblemen
  René Hugelshofer  Tekst 
 7. Het gebruik van sensoren en modelleren van data in het wiskundeonderwijs
  Hans Kammer  Tekst 
 8. Van driehoeksmeting naar goniometrie
  Wendy Luychx en Mark Verbelen  Cahier 25 
 9. De TI-84 Plus versus TI-Nspire: een objectieve vergelijking
  Dominiek Ramboer  Powerpoint   
 10. De eerste stappen met TI-Nspire 2.1 voor de derde graad
  Jürgen Schepers   Tekst 
 11. Documentenbeheer en nuttige basishandelingen met TI-Nspire 2.1
  Jürgen Schepers  Tekst 
 12. Onderzoekscompetenties
  Peter Vandewiele  Cahier 22