Extbase Variable Dump
'12' (2 chars)
T³ Vlaanderen: T³ op Maat

Op maat en waar je zelf wil

Scholen en/of scholengemeenschappen die een cursus over het gebruik van de TI technologie, TI-Nspire™ CX, TI-84 Plus,
TI-Innovator™, ... willen organiseren op school, kunnen hiervoor beroep doen op T3 Vlaanderen.

De omvang van zo'n introductiecursus kan door de school en/of scholengemeenschap zelf gekozen worden. De functionaliteit van de rekenmachines of software wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de lessen wiskunde en wetenschappen. Maximale zelfactiviteit van de deelnemers wordt nagestreefd. 

Een voorwaarde is een minimum van 10 deelnemers.

Enkele mogelijkheden:

  • De TI-84 Plus CE-T in de klas, een introductie en enkele toepassingen
  • Kennismaking met TI-Nspire CX technologie
  • Cursus TI technologie op maat

Info en aanvraag: Guido Herweyers