Over ons

Wat is T³ ?

T³ staat voor Teachers Teaching with Technology™. De oorsprong van T³ ligt in de Verenigde Staten, waar een nascholingsprogramma werd opgezet dat tot doel had de docenten te ondersteunen in het gebruik van technologie in het onderwijs. Duizenden leerkrachten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie hebben inmiddels cursussen van het T³-programma gevolgd.

Nieuwe media veranderen het onderwijs. Zinvol gebruik van technologie in de les vraagt nieuwe vaardigheden. T³ biedt de mogelijkheid deze vaardigheden te verwerven. Het doel van T³ kan worden samengevat als het ondersteunen van de professionalisering van leerkrachten en docenten op het gebied van ICT, zodat een goede integratie van technologie in het onderwijs bevorderd wordt.

In Vlaanderen wordt het T³-project uitgevoerd sinds 1998.

 

T³ Vlaanderen Stuurgroep


Guido Herweyers

doceert wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Technologiecampus Oostende en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende. 

Dominiek Ramboer
doceert wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende en wiskunde en fysica aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West (VTI Oostende).

Didier Deses
is leerkracht wiskunde aan het Koninklijk Atheneum Koekelberg en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Natalie Dirckx
is lerares wetenschappen aan het Provinciaal Instituut Lommel. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso.

Philip Bogaert
is leerkracht wiskunde aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, medewerker van T³ Vlaanderen en lid van de stuurgroep Wiskunde Oost-Vlaanderen.
Hij is ook medeauteur van een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad.

Luc Blomme
European School Brussels