Over ons

Wat is T³ ?

T³ staat voor "Teachers Teaching with Technology". De oorsprong van T³ ligt in de Verenigde Staten, waar een nascholingsprogramma werd opgezet dat tot doel had de docenten te ondersteunen in het gebruik van technologie in het onderwijs. Duizenden leerkrachten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie hebben inmiddels cursussen van het T³-programma gevolgd. Nieuwe media veranderen het onderwijs. Zinvol gebruik van informatietechnologie in de les vraagt nieuwe vaardigheden. T³ biedt de mogelijkheid deze vaardigheden te verwerven, waarbij het accent gelegd wordt op grafische of symbolische rekentoestellen en op computeralgebra software.Het doel van T³ kan worden samengevat als het ondersteunen van de professionalisering van leerkrachten en docenten op het gebied van ICT, zodat een goede integratie van technologie in het onderwijs bevorderd wordt.

Stuurgroep

In Vlaanderen wordt het T³-project uitgevoerd sinds 1998. De coördinatie berust bij een stuurgroep van T³ medewerkers, wiskunde en wetenschappen, uit diverse hogescholen, universiteiten en secundair onderwijs. Zij zetten zich in om lesmateriaal en nascholingen te ontwikkelen waarbij moderne technologie gebruikt wordt om meer inzicht en betrokkenheid te creëren onder de leerlingen. Daarnaast houdt T3 zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. T3 wordt ondersteund door Texas Instruments.