Over ons

Wat is T³ ?

T³ staat voor Teachers Teaching with Technology™. Het is een nascholingsprogramma dat oorspronkelijk werd opgericht in de Verenigde Staten, met als doel de docenten te ondersteunen in het gebruik van technologie in het onderwijs. Duizenden leerkrachten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie hebben inmiddels wereldwijd cursussen van het T³-programma gevolgd. Nieuwe media veranderen het onderwijs. Zinvol gebruik van technologie in de les vraagt nieuwe vaardigheden. T³ biedt de mogelijkheid deze vaardigheden te verwerven. Het doel van T³ kan worden samengevat als het ondersteunen van de professionalisering van leerkrachten en docenten op het gebied van ICT en STEM, zodat een goede integratie van technologie in het onderwijs bevorderd wordt. In Vlaanderen wordt het T³-project uitgevoerd sinds 1998.

 

T³ Vlaanderen Stuurgroep


Guido Herweyers

doceert wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Campus Brugge en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Brugge station.

Dominiek Ramboer

is leerkracht wiskunde en fysica derde graad industriële wetenschappen en techniek-wetenschappen aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West.

Didier Deses
is leerkracht wiskunde aan het Koninklijk Atheneum Koekelberg en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Natalie Dirckx
is lerares wetenschappen aan het Provinciaal Instituut Lommel. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso.

Philip Bogaert
is leerkracht wiskunde aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, medewerker van T³ Vlaanderen en lid van de stuurgroep Wiskunde Oost-Vlaanderen.
Hij is ook medeauteur van een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad.

Luc Blomme
is docent wiskunde en informatica aan de Europese School Brussel 3

Fleur Goudriaan
is lerares wiskunde in tweede en derde graad aan het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs. Op de Europeses School in Brussel heeft ze meegeholpen om TI-Nspire technologie te introduceren voor Wiskunde.

Franklin Neyt
is coördinator en lesgever in het Open Leer Centrum STEM van de Bernardusscholen in Oudenaarde. Hier komen leerlingen van de derde graad lager onderwijs langs om kennis te maken met wetenschap, techniek, ontwerp en wiskunde. Leraar eerste graad voor de Mechatronica vakken. Een industrieel ingenieur met een passie voor robotica, hierdoor vooral specialist in het gebruik van de TI innovator en TI rover.

Frank Meyers
is industrieel ingenieur van opleiding maar koos er resoluut voor om voor de klas te staan. Hij is leerkracht wiskunde en fysica voor de leerlingen van de derde graad sportwetenschappen en industriële wetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL). Daarnaast werkt hij samen met zijn collega’s uitdagende STEM-projecten uit en begeleidt hij de leerlingen van het 6de middelbaar met hun geïntegreerde proefwerken en onderzoekscompetenties.